Archive for апреля 28, 2007

Сколько человек может набится в синюю туалетную кабинку

Суббота, апреля 28, 2007

SOCOM Hell Week- Porta Potty

okbm(«http://razdolbai.ru/2007/04/28/skolko-chelovek-mozhet-nabitsya-v-sinyuyu-tualetnuyu-kabinku/»,»Сколько человек может набится в синюю туалетную кабинку»)В записи нет меток.